Hesham A Syed

April 11, 2011

Bulha ki janaN maiN kaun

Filed under: Pakistan,Urdu Articles — Hesham A Syed @ 7:15 am
Tags: ,

Bulha ki janaN maiN kaun   (more…)

Advertisements

Khokhli Qaum – urdu article

Filed under: Muslim world,Pakistan,Urdu Articles — Hesham A Syed @ 7:12 am
Tags: ,

Khokhli Qaum (more…)

September 30, 2010

Meira bolna Zikr ho Meira deikhna ho Ibrat – Imam Ibne Qaieym

Meira bolna Zikr ho Meira deikhna ho Ibrat – Imam Ibne Qaieym   (more…)

September 26, 2010

Allama Iqbal and Qadiyaniat

Filed under: Islam,Religion,Urdu Articles — Hesham A Syed @ 6:45 am
Tags: , ,

Allama Iqbal and Qadiyaniat : (more…)

June 26, 2010

Allah ke Wali ki pahchaan kia hai ?

Filed under: Islam,Religion,Spiritual,Urdu Articles — Hesham A Syed @ 8:51 am
Tags: ,

Allah ke Wali ki pahchaan kia hai ? : Hesham Syed  (more…)

April 19, 2010

Kiya Aap ney kabhi yeah soacha hai

Filed under: Spiritual,Urdu Articles — Hesham A Syed @ 7:04 pm
Tags: ,

Kiya Aap ney kabhi yeah soacha hai ; Mushahdaat va Muraqebaat Hesham Syed : (more…)

April 18, 2010

Gumaashtey

Filed under: Pakistan,Urdu Articles — Hesham A Syed @ 11:21 am
Tags: ,

Gumaashtey – Hesham Syed ; urdu article : (more…)

March 30, 2010

Ziarat e Rasool ( sav ) ki haqeeqat

Filed under: Islam,Urdu Articles — Hesham A Syed @ 8:10 am
Tags: ,

Ziarat e Rasool ( sav ) ki haqeeqat – urdu article by Hesham Syed :

(more…)

February 24, 2010

Eid Milad e Nabi( saw ) ki haqeeqat

Filed under: Islam,Urdu Articles — Hesham A Syed @ 8:47 am
Tags: , ,

Eid Milad e Nabi ( saw ) ki haqeeqat ; Hesham Syed (more…)

February 9, 2010

Yusuf Ali-mardey kamil ka wasiat nama & commentary

Filed under: Cults,Urdu Articles — Hesham A Syed @ 11:57 am
Tags: ,

Yusuf Ali-mardey kamil ka wasiat nama & commentary by Hesham Syed : (more…)

Allah va Rasool sey baghawat

Filed under: Islam,Urdu Articles — Hesham A Syed @ 9:57 am
Tags: , ,

Allah va Rasool sey baghawat aur bhanmati ka pataara  (more…)

February 1, 2010

Adlia ki beychaargi – Aman ki Aasha

Filed under: Pakistan,Urdu Articles — Hesham A Syed @ 6:57 am
Tags: ,

Adlia ki bey haargi – Aman ki Aasha ; Hesham Syed  (more…)

January 20, 2010

Moajazah e Akbar

Filed under: Islam,Urdu Articles — Hesham A Syed @ 7:41 am
Tags: ,

Moajazah e Akbar : Hesham Syed (more…)

January 18, 2010

16 Dec Pakistan aur Jarahat

Filed under: Pakistan,Urdu Articles — Hesham A Syed @ 11:29 am
Tags: ,

16 Dec Pakistan aur Jarahat : hesham syed (more…)

Ghaibi IsharoaN aur JantarioN ka Pakistan

Filed under: Pakistan,Urdu Articles — Hesham A Syed @ 6:06 am
Tags: ,

Ghaibi IsharoaN aur JantarioN ka Pakistan ; Hesham Syed (more…)

Watan faroashi aur Deen sey dushmani koyee jurm naheeN

Filed under: Pakistan,Urdu Articles — Hesham A Syed @ 6:01 am
Tags: , ,

Watan faroashi aur Deen sey dushmani koyee jurm naheeN ; kuch nasar meiN aur kuch nazm meiN : hesham syed (more…)

November 15, 2009

Doodh pey billy aur billey ki rakhwali

Filed under: Pakistan,Urdu Articles — Hesham A Syed @ 9:21 am
Tags:

Doodh pey Billy aur Billey ki rakhwali : Hesham Syed  (more…)

November 6, 2009

Labbaik Allahumma labbaik

Filed under: Islam,Urdu Articles — Hesham A Syed @ 9:47 am
Tags: ,

Labbaik Allahumma labbaik : Hesham Syed  (more…)

Niqaab sirf Khubsoorat auratoaN key liey hai

Filed under: Urdu Articles — Hesham A Syed @ 9:42 am
Tags:

Niqaab sirf Khubsoorat auratoaN key liey hai – Hesham Syed (more…)

Likh raha hooN junooN meiN kia kia Kuch

Filed under: Urdu Articles — Hesham A Syed @ 9:38 am
Tags:

Likh raha hooN junooN meiN kia kia Kuch – Hesham Syed (more…)

Bey-hiss aur ghulaam qaum

Filed under: Pakistan,Urdu Articles — Hesham A Syed @ 9:35 am
Tags: ,

Bey-hiss aur ghulaam qaum – Hesham Syed (more…)

August 25, 2009

Obama ki taqreer aur MusalmanoaN ki taqdeer

Filed under: Islam,Muslim world,Urdu Articles,USA — Hesham A Syed @ 7:18 pm
Tags: ,

Obama ki taqreer aur MusalmanoaN ki taqdeer – hesham syed – urdu article (more…)

Kia hamara Muashra muhazab hai ?

Filed under: Social Issues,Urdu Articles — Hesham A Syed @ 7:14 pm
Tags: ,

Kia hamara muashra muhazab hai ? hesham syed – urdu article (more…)

Baasatth saalah Pakistan

Filed under: Pakistan,Urdu Articles — Hesham A Syed @ 10:35 am
Tags: ,

Baasatth saalah Pakistan – hesham syed – urdu article (more…)

Pakistan key Laddoo

Filed under: Pakistan,Urdu Articles — Hesham A Syed @ 10:21 am
Tags: ,

Pakistan key laddoo – hesham syed – urdu article (more…)

Muashratee Taghayuraat

Filed under: Social Issues,Urdu Articles — Hesham A Syed @ 10:17 am
Tags: ,

Muashratee Tagayuraat – hesham syed – urdu article (more…)

Brain drain pey Tabserah !

Filed under: Pakistan,Urdu Articles — Hesham A Syed @ 10:13 am
Tags: ,

Brain Drain pey Tabserah – hesham syed – urdu article (more…)

July 14, 2009

World Cup T-20 , Pakistan and Taliban

Filed under: Pakistan,Urdu Articles — Hesham A Syed @ 8:00 am
Tags:

World Cup T-20 , Pakistan & Taliban :   Hesham Syed (more…)

Safayee kaisey kee jaaiey ?

Filed under: Social Issues,Urdu Articles — Hesham A Syed @ 7:49 am
Tags: ,

Safaayee kaisey kee jaaiey ? Hesham Syed : (more…)

Izzat aur Zillat kia hai ?

Filed under: Islam,Urdu Articles — Hesham A Syed @ 7:44 am
Tags: ,

Izzat aur Zillat kia hai ? Hesham Syed :  (more…)

Next Page »